Weidmüller

Radové svorky, svorky do plošných spojov, ťažké konektory, prevodníky, relé, spínané zdroje, prepäťové ochrany, krabice, snímačové káble a rozdeľovače, priemyselný ethernet, decentrálne vstupno-výstupné moduly k RS, označovacie prvky, náradie, lisovacie …

Pfannenberg

Dverové a strešné rozvádzačové klimatizácie, výmenníky kvapalina-vzduch a chladiče média, výmenníky vzduch-vzduch, rozvádzačové ventilátory a vetracie mriežky s filtrom, rozvádzačové vyhrievacie telesá, termostaty a hygrostaty. Optické a akustické prvky pre …

Panduit

Viazacie pásky štandardné, so zvýšenou odolnosťou, s priestorom pre značenie, detekovateľné, náradie na montáž viazacích pások, chrániče hrán, plastové prvky pre usporiadanie vodičov a káblov a iné plastové prvky pre …

Intercable (Weitkowitz)

Káblové oká až do prierezu 400 mm2, oká pre napojenie hliníkových vodičov, izolované a neizolované káblové koncovky, lisovacie a strihacie kliešte, ručné akumulátorové a stacionárne hydraulické strihacie a lisovacie náradie. …