Pfannenberg

Dverové a strešné rozvádzačové klimatizácie, výmenníky kvapalina-vzduch a chladiče média, výmenníky vzduch-vzduch, rozvádzačové ventilátory a vetracie mriežky s filtrom, rozvádzačové vyhrievacie telesá, termostaty a hygrostaty. Optické a akustické prvky pre alarmovú signalizáciu v priemysle, svetelné signálne stĺpy, optické a akustické prvky pre alarmovú signalizáciu certifikované pre požiarnu signalizáciu v budovách.

Pre návštevu domovskej stránky značky kliknite na logo.