Weidmüller

Radové svorky, svorky do plošných spojov, ťažké konektory,
prevodníky, relé, spínané zdroje, prepäťové ochrany, krabice,
snímačové káble a rozdeľovače, priemyselný ethernet,
decentrálne vstupno-výstupné moduly k RS, označovacie prvky,
náradie, lisovacie dutinky a káblové oká
a iné komponenty pre stavbu rozvádzačov a priemyselnú konektivitu.

Pre návštevu domovskej stránky značky kliknite na logo.